Samarbeidsutvalget (SU)

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen.

Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU-representanter på Lundstein skole

FAU-leder Marianne Mølmen

Roger Strømsjordet, FAU

Anna Kristine Tømmerstigen, elevrådet

Jessica Holthe-Olsen, elevrådet

Stine Hammersborg, lærerrepresentant

Alf Reiner Roland, SFO-leder

Bjug Ringstad, politiker

Rektor Kari Svendsen

Spørsmål og svar om SU