Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen.

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall.

SMU-representanter på Lundstein skole

FAU-leder Marianne Mølmen

Roger Strømsjordet, FAU

Anna Kristine Tømmerstigen, elevrådet

Jessica Holthe-Olsen, elevrådet

Stine Hammersborg, lærerrepresentant

Alf Reiner Roland, SFO-leder

Bjug Ringstad, politiker

Rektor Kari Svendsen

Spørsmål og svar om SMU