Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Betalingssatser i barnehage

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Beløpene i oversikten dekker melk og frukt, mens matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet.

Prisliste for barnehageplass, melk og frukt

Betalingssatser i barnehage
Plass Pris på plass per måned Pris for melk og frukt
100% 5 dager i uka - 45 timer 3 000 kroner 190 kroner
90% 4/5 dager i uka - 40.5 timer 2 880 kroner 183 kroner
80% 4 dager i uka - 36 timer 2 640 kroner 167 kroner
70% 3/4 dager i uka - 31,5 timer 2 400 kroner 153 kroner
60% 3 dager i uka - 27 timer 2 160 kroner 134 kroner
50% 2/3 dager i uka - 22,5 timer 1 920 kroner 122 kroner

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling?

Det er foreldrenes siste skattemelding som legges til grunn for beregning og vedtak.

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

  • To søsken i barnehage: Den yngste betaler full pris, den nest yngste gis 30% moderasjon.
  • Tre eller fire søsken i barnehage: Den yngste betaler full pris, den nest yngste gis 30% moderasjon, de to eldste gis gratis plass og betaler kun matpenger.