Åpne data i Gjøvik kommune

Åpne data er informasjon som er gjort tilgjengelig slik at den kan leses og tolkes av både maskiner og mennesker, og som alle kan få tilgang til, bruke og dele.

Hvorfor tilbyr Gjøvik kommune åpne data?

I følge Digital agenda for Norge er det tre hovedgrunner til at tilgang på åpne offentlige data er viktig for samfunnet:

  • Effektivisering og innovasjon
  • Næringsutvikling
  • Et åpent og demokratisk samfunn

I tillegg er det viktig for Gjøvik kommune som universitetsby å legge til rette for aktivitet blant studenter og forskere ved NTNU og Fagskolen Innlandet.

Hva slags data tilbys?

Trafikklyssystemet for klassifisering av datasett skiller mellom tre tilgangsnivå: offentlig (grønne data), begrenset offentlighet (gule data) og unntatt offentlighet (røde data).

Gjøvik kommune tilbyr per i dag kun grønne data som åpne data. 

Åpne data gjennom nasjonale kilder

Hovedvekten av åpne data fra Gjøvik kommune er tilgjengelig via Statistisk sentralbyrå sine API-er. Dette er data og nøkkeltall fra alle deler av kommunens virksomhet som rapporteres regelmessig inn til sentrale myndigheter.

Les mer på SSB sine sider. 

Enda flere åpne data finner du på Datafabrikken.

Artikkelliste