Gjøvik kommune

Dine rettigheter

Dine rettigheter

Dine rettigheter  om innsyn og sletting av personopplysninger  i systemer til Gjøvik kommune. 

Hva har jeg krav til? 

Hvordan må jeg gjøre?

Ta kontakt med oss på e-post:

Du skal få svar på din e-post innen 30 dager. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.