Gjøvik kommune

Planer til høring

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

Helsearbeider som hjelper en gammel dame

Utvalg for helse, omsorg og velferd vedtok i sitt møte 18.02.2021 planprogram for revidering av Helse og omsorgsplan. I tråd med vedtaket legger kommunalsjef for Helse og omsorg forslag til revidert plan ut til høring og offentlig ettersyn.

Last ned revidert Helse og omsorgsplan 2030  (PDF, 3 MB)

Høringsfrist 31. desember 2021