Gjøvik kommune

Høringer og planvedtak

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

Frist for å komme med innspill er 23. april 2023.

Nå starter planarbeidet med å bygge en ny bydel i Gjøvik.

Frist for innspill eller merknader til varsel om oppstart er 14. april 2023.

Frist for å komme med innspill er 8. april 2023.

Frist for å komme med innspill er 19. mars 2023.