Gjøvik kommune

Planer til høring

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring.

Forslag til ny lokal forskrift om skolekretser Gjøvik kommune er ut på høring. Som følge av vedtak om en felles barneskole for Biristrand skole og Skrinnhagen skole, vil kretsgrensa mellom dagens Biristrand skole og Skrinnhagen skole falle bort, slik at barneskoleelever i de to kretsene vil høre til en og samme barneskolekrets i fremtiden.

Høringsfrist 16.oktober.2020

Høringsfristen gikk ut den 27.09.2019