Gjøvik kommune

Planer til høring

Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Les mer om arealplaner på høring. 

Eiendomsskatteliste for skatteåret 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 11. april 2020

Høringsfrist: 2. mars 2020 

Høringsfristen gikk ut den 27.09.2019