NAV

NAV Gjøvik driver oppfølging av kommunens innbyggere som av ulike årsaker i kortere eller lengre tid har behov for økonomisk, arbeidsrettet eller sosialfaglig bistand. 

NAV består av fem avdelinger/seksjoner: Drift og økonomi, Arbeidsinkludering, Beholde Arbeid, Skaffe Arbeid og Skaffe Arbeid under 30 år. 

Reidun Karlsen - Klikk for stort bilde

 

Reidun O. Karlsen 

Kommunalsjef for NAV Gjøvik 

Telefon: 95 86 71 84
Send e-post

Atle Granrud - leder for drift og økonmi 

Telefon: 45 29 26 00
Send e-post

Eystein Gleditsch - leder for arbeidsinkludering 

Telefon: 40 55 75 10
Send e-post

Settar Al-Jabr - leder for beholde arbeid 

Telefon: 97 72 37 2
Send e-post

Mari-Anne Øyhaugen - leder for skaffe arbeid under 30 år

Telefon: 45 84 46 29
Send e-post

Anastasia Pettersen -  leder for skaffe arbeid over 30 år

Telefon: 98 82 39 99
Send e-post