Gjøvik kommune

Organisasjonen Gjøvik kommune

Organisasjonen Gjøvik kommune

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av:

  • Marit Lium Dahlborg - konstituert rådmann / kommunalsjef for Administrasjon, forvaltning og teknisk drift (AFT)
  • Per Anthony Rognerud - kommunalsjef for samfunnsutvikling
  • Heidi Koxvig Hagebakken - kommunalsjef for helse og omsorg
  • Reidun O. Karlsen - kommunalsjef for NAV og konstituert kommunalsjef for oppvekst 

Slik er kommunen organisert

Gjøvik kommune består av fem sektorer:

Organisasjonskart Gjøvik kommune

Pressebilder

Pressebilder kan lastes ned i full oppløsning i vårt bildearkiv.

Alle bilder krediteres Foto:Gjøvik kommune.