Gjøvik kommune

Organisasjonen Gjøvik kommune

Organisasjonen Gjøvik kommune

Kommunens ledergruppe

  • Kari Sollien - Kommunedirektør
  • Marit Lium Dahlborg - Assisterende kommunedirektør og kommunalsjef for administrasjon, forvaltning og teknisk drift (AFT)
  • Per Anthony Rognerud - Kommunalsjef for samfunnsutvikling
  • Heidi Koxvig Hagebakken - Kommunalsjef for helse og omsorg
  • Reidun O. Karlsen - Kommunalsjef for NAV
  • Marit Lium Dahlborg - Ansvar for oppvekst til ny kommunalsjef tiltrer i mars 2022

Slik er kommunen organisert

Gjøvik kommune består av fem sektorer:

Organisasjonskart Gjøvik kommune

Pressebilder

Pressebilder kan lastes ned i full oppløsning i vårt bildearkiv.

Alle bilder krediteres Foto: Gjøvik kommune.