Prosjekter og aktiviteter

Innenfor flere sektorer og tjenester har kommunen prosjektaktivitet og aktiviteter som gjennomføres med internasjonal kontakt og medvirkning.

Ung i Gjøvik - ungdomsavdelingen

Har hatt flere internasjonale prosjekter gjennom EU programmet Erasmus+. Ungdom fra Gjøvik har vært med til flere land: England (2006), Belgia (2009), Russland (2015) og Georgia (2019).

Mange av disse nasjonene og samarbeidspartnere har kommunen fortsatt kontakt med. Håpet er at også ungdommene ivaretar kontakten med ungdommer de møter gjennom disse prosjektene.

Turen til Georgia var det et utvekslingsprosjekt hvor ungdomsavdelingen hadde med 12 ungdommer i ungdomsskolealder til byen Rustavi, rett sør for hovedstaden Tblisi. Prosjektet varte en uke - med bl.a. innlagt campingtur til en nasjonalpark mot Kaukasusfjellene. Ungdommene bodde sammen med ungdom fra Georgia. Flere forteller at de fortsatt har kontakt på tvers av landegrensene.

Gjøvik kunst - kulturskole

Musikk/dans/drama/kunst-arbeid tilrettelagt fattige mennesker med nedsatt funksjonsevne, er et viktig virkemiddel for å være med på synliggjøring av kultur for alle-begrepet, ikke minst i et globalt perspektiv. Et inkluderende samfunn der vi kan få være med å fokusere på et kulturtilbud for alle, er viktige saker som vårt vennskapssamarbeid arbeider med. Kontakten blir brukt som redskap for å bygge opp gjensidig forståelse landene i mellom. 

Tilrettelagte kulturtilbud har omfattende internasjonal kontakt, med flere prosjekter i flere land - sammen med ulike institusjoner:

  • Spania - Faula Teater
  • Den Dominikanske republikk - ADR-Asociation Dominicana de Rehabilitacion/Ministerio de educacion de la Republica Dominicana
  • Colombia - Academia de Artes Guerrero/Foundation Arte sin Fronteras
  • Haiti - Ecole Mixte Charles Borromée
  • Litauen - spesialskolen Klaipeda Svetliaciok
  • Danmark - Næstvedt, Handi Art
  • Sverige - Vellinge Foreningen Annerlunda/Pascal Sverige
  • Island - Reykjavik, kulturskolen Tonstofa Valgerdar