Regionale samarbeidsarenaer

Gjøvik kommune deltar som samfunnsutviklingsaktør på flere regionale samarbeidsarenaer - og i dialog og samarbeid med fylkesmyndighetene.

  • Gjøvikregionen - regionsamarbeid med nabokommunene Søndre og Nordre Land og Vestre og Østre Toten, organisert gjennom Gjøvikregionen Utvikling.
  • Næringslaget Invekst Gjøvik og Toten - fellesskap hvor aktører møtes for sammen å skape positiv utvikling og vekst for Gjøvik og Toten.
  • Stor-Oslo Nord - samarbeidsallianse med kommunene langs Gjøvikbanen og rv 4 mellom Gjøvik og grensen til Oslo, inkludert Innlandet og Viken fylkeskommuner.
  • Mjøsbyen - strategisamarbeid mellom 10 kommuner rundt Mjøsa, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.
  • Osloregionen - samarbeidsallianse med 69 kommuner og 2 fylkeskommuner for å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
  • Eierskapssekretariatet for Gjøvikregionen - sekretariat som bistår kommunene i deres oppfølging av eierinteresser i aksjeselskaper og interkommunale selskaper.

Det regionale utviklingsarbeidet gjennomføres i nær dialog og samarbeid med blant annet