Innbyggerundersøkelse

Gjøvik kommune gjennomførte i 2019 en innbyggerundersøkelse 

Oppsummering av noen hovedresultater

Innbyggerne er mest tilfredse med trygghet i kommunen, kommunen som bosted, miljøet i kommunen, servicetilbud, samt kultur og idrett.

  • Innbyggerne er minst tilfredse med møtet med kommunen, samt transport og tilgjengelighet i kommunen.
  • Brukerne av kommunale tjenester angir høy tilfredshet i sine tilbakemeldinger.
  • Innbyggernes vurdering av kommunens omdømme har sunket siden 2015.
  • Vurderingene av Gjøvik som arbeidssted og studiested er positive.

Les innbyggerundersøkelsen fra 2019 (PDF, 497 kB)

Om innbyggerundersøkelsen 

Gjøvik kommune gjennomfører en større innbyggerundersøkelse hvert fjerde år. Resultatene fra denne analyseres og brukes som kunnskapsgrunnlag for planlegging og utvikling av kommunale tjenester og tilbud.

Undersøkelsen omfatter tre hovedtema: 

  • Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
  • Kommunen som bosted
  • Kommunen som lokaldemokrati