Visjon og verdier

Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling.

Dette er den overordnede visjonen for utviklingsarbeidet i kommunen. Gjøvik kommune skal bidra til en offensiv samfunnsutvikling - og søke å utnytte det handlingsrom og de muligheter som foreligger for planlegging, styring og iverksetting av lokal prioriteringer og tiltak.

Hovedprioriteringer for samfunnsutviklingen:

  • Gjøvik skal bli mer BY – et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa
  • Gjøvik skal være attraktiv universitetsby – med teknologikompetanse og innovasjonskraft
  • Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling – for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst
  • Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune – kjent for bærekraftige prioriteringer
  • Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet – med gode kommunale tjenester og tilbud

Arbeidsgiverpolitiske strategier (PDF, 551 kB)

Kommunens arbeidsgiverstrategi er vår felles plattform og gir en oversikt over de forventninger vi skal ha til hverandre, og som innbyggerne skal ha til oss. Det er grunnlag for medarbeidere, tillitsvalgte, ledere og politikere som synliggjør kommunens arbeidsgiverpolitiske retninger og prioriteringer. Den bygger på mål om samarbeid, medbestemmelse og medvirkning.  

Vi skal strekke oss etter visjonen og legge kommuneplanens verdier til grunn for det vi gjør. For å synliggjøre og konkretisere verdiene skal vi følge følgende handlingsregler

  • Vi gjør som vi sier
  • Vi følger med og tar initiativ
  • Vi gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger
  • Vi søker, bruker og deler kunnskap

Etiske retningslinjer (PDF, 1018 kB)

Kommunens etiske retningslinjer skal bevisstgjøre alle ansatte og sikre en uavhengig forvaltning av kommunen. Vi behandler alle med respekt og behandler fellesskapets midler effektivt - og følger lover og regler.