Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Medlemmer 2019-2023

Faste medlemmer

Kontrollutvalgets medlemmer
Navn og parti E-post Telefon
Hans Olav Lahlum, leder (SV) hansolahlum@gmail.com 957 58 286
Jorun A. Lilleeng, nestleder (AP) jorun.lilleeng@gmail.com 416 14 461
Ottar Uglum (Rødt) ottar.uglum@enivest.net 470 50 571
Arne B. Krokeide (H) krokeide@lohnekrokeide.no 402 87 222
Vigdis Amlien Kristiansen (SP) vigdisak@online.no 970 29 622

Varamedlemmer 

Kontrollutvalgets varamedlemmer
Navn og parti E-post Telefon
Erik Evenrud (Mdg) erik.evenrud@gmail.com 918 61 056
Sissel Solum (Ap) sissel.solum.gk@gmail.com 950 51 220
Størk Hansen (Rødt) proletarhansen@hotmail.com 928 58 451
Ida Holm Grindstad (H) ihg@temaas.no 970 00 959
Ole Klundby (Sp) oklundby@gmail.com 924 36 970

Sekretariat

Kontrollutvalgets sekretariat skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen samarbeider om å løse oppgaven, og har valgt å konkurranseutsette funksjonen.

Sekretær for kontrollutvalget ivaretas av Kontrollutvalgstjenester AS v/statsautorisert revisor Kjetil Solbrækken.

E-post: kjetil@kontrollutvalget.no

Sakspapirer og protokoller

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Kontrollutvalgsboken - Kontrollutvalgets rolle og oppgaver. (PDF, 4 MB)