Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Kontakt kontrollutvalgets leder

Hans Olav Lahlum
E-post: hansolahlum@gmail.com
Telefon: 95 75 82 86

Medlemmer 2023-2027

Faste medlemmer

Kontrollutvalgets medlemmer
Navn og parti
Hans Olav Lahlum, leder (SV)
Tom Rune Bratlien (Ap), nestleder
Inge Juvkam (Rødt)
Linn Hilde Fosso (H)
Vigdis Amlien Kristiansen (SP)

Varamedlemmer 

Kontrollutvalgets varamedlemmer
Navn og parti
Bjarne Gjørvad (Mdg)
Jorun Alice Lilleeng (Ap)
Morten Kristiansen (Rødt)
Grete Sophie Forberg (H)
Iver Melby (Sp)
Stig E. Vildåsen (Sp)

Sekretariat

Kontrollutvalgets sekretariat skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen samarbeider om å løse oppgaven, og har valgt å konkurranseutsette funksjonen.

Sekretær for kontrollutvalget ivaretas av Kontrollutvalgstjenester AS v/statsautorisert revisor Kjetil Solbrækken.

E-post: kjetil@kontrollutvalget.no

Møter og sakspapirer

Se kontrollutvalgets møteoversikt med tilhørende sakspapirer og protokoller.

Kontrollutvalgsboken - Kontrollutvalgets rolle og oppgaver. (PDF, 4 MB)