Ordførerens side

Anne Bjertnæs er ordfører i Gjøvik kommune. Hun ble ordfører høsten 2023 og representerer partiet Høyre.

Kontakt oss

Ordfører Anne Bjertnæs
E-post: anne.bjertnas@gjovik.kommune.no

Varaordfører Torvild Sveen
E-post: torvild.sveen@gjovik.kommune.no

Om meg

Jeg ble født i 1972 og er oppvokst på Hadeland, i utkanten av Jevnaker kommune. Tett på Randsfjorden og skogen bodde jeg sammen med foreldre og to yngre søstre. Selv om vi var bosatt litt langt unna andre folk så var barndommen fylt av gode samvær med en stor flokk søskenbarn. I sommerferiene hadde vi gjennom barndommen også det som den gangen het feriekoloni 15 jenter fra Oslo i to bolker på tre uker som tilbrakte sommerferien sin hos oss. For søstrene mine og meg betydde dette lange sommeruker med mye lek og moro.

Etter jeg var ferdig på ungdomsskolen på Jevnaker, begynte jeg på Brandbu videregående skole. Gjennom hele ungdomstiden min var jeg engasjert og aktiv i Unge Høyre og i bygdeungdomslaget. Kombinasjonen med å være tevlingsleder i Jevnaker BU og leder av Jevnaker Unge Høyre var en ypperlig måte å sikre mangfold og bredde inn i livet – og en rekke gode venner. Mange jeg også i dag pleier god kontakt med.

Etter videregående skole gikk jeg ett år på folkehøgskole før jeg startet med videre studier på litt ulike skoler. Først PR på Norges Markedshøyskole så historie og statsvitenskap på Universitet i Oslo før turen gikk til høgskolen i Hedmark hvor jeg først tok administrasjon og ledelse og så pedagogikk.

I arbeidslivet har jeg også vært innom ulike bransjer. Jeg jobbet i flere år som bartender ved siden av skole og studier. I mange år jobbet jeg også som frilansjournalist, først i avisen Hadeland så på Oppland Arbeiderblads hadelandskontor. Min første faste jobb var som markedssekretær i Gran Handel og Håndverk, men etter et par år her så besluttet en venninne og jeg å starte et eventselskap. Det var utrolig artig å lage gode arrangementer for næringsliv og organisasjoner med utgangspunkt i Hadelands historie og kultur. Dette drev jeg med frem til jeg i år 2000 flyttet til Gjøvik hvor jeg etablerte meg i sentrum med mann og etter hvert barn – og nå det siste året har jeg opplevd gleden det er å være mormor.

I 1986 ble jeg medlem av Jevnaker Unge Høyre. Kommunevalgkampen i 1987 var første valgkampen jeg deltok i. Dette var også første valget som endte med at det var en kvinne representert i alle landets kommunestyrer. Det politiske engasjementet mitt handlet i første rekke om skole og kultur- og fritidstilbudene for ungdom i mitt lokalmiljø. 37 år etter at jeg meldte meg inn, har jeg gleden av å bli første kvinnelige ordfører på Gjøvik – og fremdeles er jeg brennende opptatt av at den beste investeringen vi gjør for fremtiden er å sikre barn og unge et lærings- og oppvekstmiljø med rom for utvikling og mestring. Sammen med de 40 andre kommunestyrerepresentantene i Gjøvik er jeg trygg på at vi skal fatte gode vedtak til det beste for hele Gjøvik de kommende fire årene.

– Anne Bjertnæs, oktober 2023

Pressebilder