Gjøvik kommune

Klageutvalget

Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har fem faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen.

Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Statsforvalteren eller andre ikke skal behandle klagen.

Ønsker du å klage på et vedtak?

Klager skal ikke sendes direkte til klageutvalget, men til kommunens postmottak, enten på e-post eller brev. Husk å merke e-posten eller brevet med hva klagen gjelder.

E-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Postadresse:
Gjøvik kommune
Postboks 630
2810 Gjøvik

Kontakt klageutvalget

Ønsker du å komme i kontakt med klageutvalget, kontakt utvalgsleder Alf Inge Tunheim.

Obs! Klager skal ikke sendes direkte til klageutvalget, men til kommunens postmottak.

Ansvarsområde

  • Skal behandle klager over enkeltvedtak fattet i kommunen.
  • Skal påse at saker er godt opplyst før vedtak er treffet.
  • Kan pålegge underinstanser å foreta ytterligere undersøkelser i enkeltsaker ved mangelfull utredning.
  • Kan prøve alle sider ved et påklaget vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet.
  • Kan avvise saker, oppheve, endre eller stadfeste påklagde vedtak.

Møteplan

Klageutvalget har møter siste torsdag hver måned klokken 08:30-11:00.

Utvalgets medlemmer

Faste medlemmer

Klageutvalgets medlemmer
Navn og parti
Alf Inge Tunheim, leder (V)
Ketil Gjerde (Ap)
Olav Aannerud Bjørseth (Sv)
Marianne Aashaug (H)
Ida Holm Grindstrand (H)

Varamedlemmer

Klageutvalgets varamedlemmer
Navn og parti
Asle Lundene Gladhaug (V)
Karin Baksetersveen (Ap)
Bjarne Gjørvad (Mdg)
Thomas Longva (V)
Marit Andrine Kraglund Tunheim (Krf)