Gjøvik kommune

Slik styres Gjøvik

Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har 5 faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen.

Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Fylkesmannen eller andre ikke skal behandle klagen.

Ansvarsområde

 • Skal behandle klager over enkeltvedtak fattet i kommunen.
 • Skal påse at saker er godt opplyst før vedtak er treffet.
 • Kan pålegge underinstanser å foreta ytterligere undersøkelser i enkeltsaker ved mangelfull utredning.
 • Kan prøve alle sider ved et påklaget vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet.
 • Kan avvise saker, oppheve, endre eller stadfeste påklagde vedtak.

  Utvalgets medlemmer

  Faste medlemmer

  Klageutvalgets medlemmer
  Navn og parti
  Alf Inge Tunheim, leder (V)
  Ketil Gjerde (Ap)
  Olav Aannerud Bjørseth (Sv)
  Marianne Aashaug (H)
  Ida Holm Grindstrand (H)

  Varamedlemmer

  Klageutvalgets varamedlemmer
  Navn og parti
  Asle Lundene Gladhaug (V)
  Karin Baksetersveen (Ap)
  Bjarne Gjørvad (Mdg)
  Ketil Randen Sveen (H)
  Marit Andrine Kraglund Tunheim (Krf)

  Møteplan

  Klageutvalget har møter siste torsdag hver måned klokken 08:30-11:00.

  Kontakt klageutvalget

  Ønsker du å komme i kontakt med klageutvalget, kontakt utvalgsleder Alf Inge Tunheim.