Næringsutvikling

Gjøvik kommune satser offensivt på næringsutvikling for å legge til rette for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst. Arbeidsplasser er av grunnleggende betydning for utvikling av kommunen som bosted og for all velferd.

Bærekraftig grønn næringsutvikling og IKT/informasjonssikkerhet er særlige satsningsområder i Gjøvik. 

Vi satser på næringsutvikling

Utdrag fra føringene for arbeidet for næringsutvikling i kommuneplanen:

 • Gjøvik kommune skal være en næringsvennlig JA-kommune. Tett dialog med næringslivet skal prioriteres slik at kommunen forstår og kjenner næringslivets behov. 
 • Bedriftene skal oppleve kommunen som en konstruktiv og løsningsorientert samarbeidspartner. Det skal gis kompetent veiledning og aktiv bistand rundt bedriftsutvikling.
 • Rask oppfølging, god service og intern samordning skal bidra til at næringslivet har tillit til kommunen
 • Kommunen skal til enhver tid kunne tilby ferdig opparbeidede tomter for bedrifter som ønsker å etablere seg. 

Gjøvik har både NTNU og Fagskolen Innlandet lokalisert i kommunen. Kontakt med NTNU og Fagskolen Innlandet gir styrke og muligheter. Kommunen legger til rette for at næringslivet utvikler nettverk og kan rekruttere kompetent arbeidskraft. 

Kommunale aktiviteter

Kommunen står for en rekke aktiviteter i arbeidet for næringsutvikling:

 • bedriftskontakt - med bedriftsbesøk
 • kontakt med NTNU og Faskolen i innlandet 
 • informasjonsarbeid - med næringstreff og frokostmøter sammen med andre partnere
 • utbygging av samferdselsløsninger som ivaretar næringslivets behov og konkurransekraft.
 • kobling studenter/studentoppgaver og arbeidsliv
 • oppfølging av etableringshenvendelser og tomteforespørsler
 • konkrete utviklings- eller utbyggingsprosjekter m.m.
 • tiltak som styrker Gjøvik som et attraktivt sted for innbyggere og næringsliv
 • kulturarrangementer

Regionalt næringsprogram

Programmet skal stimulerer til prosjekter som kan føre til  vekst i eksisterende bedrifter. Støtter utviklingsprosjekter innen utvalgte bransjer (IKT, BIO og industri).

Program for ikt/informasjonssikkerhet 

Programmet skal stimulere til at flere forsknings- og masteroppgaver kan bli til bedriftsetableringer. 

Samarbeidspartnere

I arbeidet med næringsutvikling samarbeider kommunen med en rekke aktører og samarbeidspartnere, blant andre med:

 • Industribygg Gjøvik AS - kommunens verktøy for realisering av næringsprosjekter og næringsbygg
 • Byen Vår Gjøvik - samarbeidsorgan for arrangementer, byutvikling og næringsutvikling i Gjøvik
 • Næringslaget INVEKST Gjøvik og Toten - fellesskap for vekst og utvikling i Gjøvik og Toten
 • Gjøvikregionen Utvikling - næringsrettet regionalt samarbeidsorgan for kommunene i Gjøvikregionen. Gjøvikregionen Utvikling sitt formål er å ivareta og utvikle næringslivet i regionen, og fremme samarbeidet mellom regionens næringsinteresser. Forretningsidèen er å «Bidra til å styrke og videreutvikle det eksisterende næringslivet» - med økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og økt innbyggertall som overordnede mål. Utpekte satsingsområder er kompetanse, infrastruktur og attraktivitet. Gjøvikregionen Utvikling tilbyr etablererveiledning på vegne av Gjøvik kommune.
 • Bright House - Bright House er stedet som skal skape et miljø og en kultur for innovasjon og utvikling i Gjøvikregionen.
 • Visit Innlandet - Turistkontoret for Gjøvik, Land, Toten, Hønefoss, Hadeland, Ringerike og Ringsaker.