Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Bilde av vinterutsikten over Gjøvik

Sammen med kommunene i Gjøvikregionen bygger vi ut bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Se hvilke områder som det skal bygges ut for bredbånd.