Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) samarbeider om å bygge nytt parkeringshus og nye studentboliger i Røverdalen.

 

Kommunestyret har tidligere vedtatt å rehabilitere Gjøvik svømmehall, Røverdalen, som også inkluderer å bygge et terapibad.

Ny svømmehall skal etter planen være klar til skolestart i 2023. 

Nytt byggefelt Øverbylia.

Arbeidet med det nye boligområdet i Øverbylia (Åskollvegen) ovenfor Hunn kirke fortsetter.

Kommunestyret har vedtatt å iverksette bygging av omsorgssenter i Snertingdal. Det er iverksatt reguleringsarbeid og ekstern prosjektleder er anskaffet.

Planen er at omsorgssenteret skal ha til sammen 32 plasser med mulighet for tjenester og omsorg.

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri. Byggene skal stå ferdig høsten 2023, og skolen er innflyttingsklar til den 1. januar i 2024. 

Det er gjennomført anskaffelsesprosesser for utarbeidelse av reguleringsplan og prosjektledelse. Norconsult er tildelt oppdraget som prosjektleder.

Nye Veier bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen blir 44 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. De første anleggsarbeidene kan starte allerede høsten 2020. Hele strekningen er planlagt ferdig innen utgangen av 2025.

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og plasser. 

Betelo AS er valgt som utviklingspartner og skal i samarbeid med kommunene utvikle et digitalt system som gir mer effektiv planlegging av og informasjon om vinterdrift av veger og plasser.  

Til dette arbeidet har vi fått tildelt 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Gjøvik kommune har i flere perioder arbeidet med etablering og bygging av nytt kulturhus i Gjøvik by. I kommunestyret den 20. juni 2019 ble det vedtatt en prosess som skal lede frem til etablering av nytt kulturhus i Gjøvik.

Her finner du relevante dokumenter og foreløpig fremdriftsplan for kulturhusprosjektet.

Bilde av vinterutsikten over Gjøvik

Sammen med kommunene i Gjøvikregionen bygger vi ut bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Se hvilke områder som det skal bygges ut for bredbånd.