Gjøvik kommune

Prosjekter i Gjøvik

Nytt byggefelt Øverbylia.

Nytt boligområde er under etablering på Gjøvik. 

Obos Block Watne har planlagt 94 boenheter, fordelt på eneboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og leiligheter. 

Velkommen til Øverbylia - Sjekk ut boligannonsen for Øverbylia

Gjøvik kommune har inngått avtale med entreprenør Akershusgartneren AS som skal ha arbeidet med Kauffeldts plass.

  • Arbeidet på plassen startet september 2022 
  • Planlagt ferdigstillelse juli 2023 

Kommunestyret har vedtatt å rehabilitere Gjøvik svømmehall, Røverdalen, som også inkluderer å bygge et terapibad.

 

Tegning av det de nye studentboligene i Røverdalen

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) samarbeider om å bygge nytt parkeringshus og nye studentboliger i Røverdalen.

 

«Leie før eie» gir familier som har potensiale til å eie sin egen bolig på sikt, en mulighet til å komme seg inn på eiermarkedet. Familier som søker, og får tildelt bolig, leier boligen i de første tre til fem år. Deretter kan boligen kjøpes til avtalt pris. En forutsetning er at familien inngår en spareavtale i leieperioden og at dette beløpet benyttes som egenkapital i forbindelse med kjøp. 

 

Kommunestyret har vedtatt å iverksette bygging av omsorgssenter i Snertingdal. Det er iverksatt reguleringsarbeid og ekstern prosjektleder er anskaffet.

Planen er at omsorgssenteret skal ha til sammen 32 plasser med mulighet for tjenester og omsorg.

I januar 2024 er ny skole og barnehage på Biri innflyttingsklart. Vi gleder oss masse til at barn og unge på Biri får en ny skole og barnehage. Byggingen er godt i gang og man kan nå dag for dag se store forskjeller.

Nye Veier bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen blir 44 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. De første anleggsarbeidene kan starte allerede høsten 2020. Hele strekningen er planlagt ferdig innen utgangen av 2025.

Gjøvik kommune har i flere perioder arbeidet med etablering og bygging av nytt kulturhus i Gjøvik by. I kommunestyret den 20. juni 2019 ble det vedtatt en prosess som skal lede frem til etablering av nytt kulturhus i Gjøvik.

Her finner du relevante dokumenter og foreløpig fremdriftsplan for kulturhusprosjektet.

Bilde av vinterutsikten over Gjøvik

Sammen med kommunene i Gjøvikregionen bygger vi ut bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Se hvilke områder som det skal bygges ut for bredbånd.