Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Prosjekter i Gjøvik

Vegarbeidere legger asfalt - Klikk for stort bildeHer finner du omtale av de fleste av Gjøvik kommunes store bygge- og utviklingsprosjekter. 

Gjøvik Boligstiftelse har nå 16 boliger i 4 bygg fordelt på 2 tomteområder under bygging. Her kan du søke om en leie-før-eie-bolig.

Frist for å søke er 15. november 2020.

Gjøvik kommune har i flere perioder arbeidet med etablering og bygging av nytt kulturhus i Gjøvik by. I kommunestyret den 20. juni 2019 ble det vedtatt en prosess som skal lede frem til etablering av nytt kulturhus i Gjøvik.

Her finner du relevante dokumenter og foreløpig fremdriftsplan for kulturhusprosjektet.

Nye Veier bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen blir 44 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. De første anleggsarbeidene kan starte allerede høsten 2020. Hele strekningen er planlagt ferdig innen utgangen av 2025.

Sammen med kommunene i Gjøvikregionen bygger vi ut bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Se hvilke områder som det skal bygges ut for bredbånd. 

Etter påske starter Syljuåsen arbeidet med å rive de gamle tribunene og om noen måneder kan gjøvikenserne glede seg over kunstis.

Overskrift...

Oppdatering 15. oktober 2020: Arbeidene med nye tribuner og kunstis på Gjøvik stadion er nå i ferd med å bli sluttført og om ikke mange ukene kan gjøvikenserne glede seg over kunstis.

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Gjennom et bylabsamarbeid mellom Hunton, Syljuåsen, Natre, DNT og Gjøvik kommune vil det i løpet av våren 2021 bli en bybadstue i Fredevika.

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Til dette arbeidet har vi fått tildelt 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Rådhuset på Gjøvik ble rehabilitert i perioden august 2017 til april 2019.Rådhuset som første gang stod ferdig i 1980 er fullstendig renovert. Alt innhold er fjernet og bygget opp igjen. Bakgrunnen for rehabiliteringen var i utgangspunktet dårlig inneklima.

Gjøvik kommune bygger nytt omsorgssenter på Biri. Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.

Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.