Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Nytt byggefelt Øverbylia.

Arbeidet med det nye boligområdet i Øverbylia (Åskollvegen) ovenfor Hunn kirke fortsetter. Turgåere må følge være litt ekstra obs og følge skilting.

Kommunestyret har vedtatt rehabilitering av Gjøvik svømmehall og bygging av terapibad som skal erstatte dagens terapibad i Tranberghallen.

Det vil bli gjennomført anskaffelse våren 2021 med ferdigstillelse i 2022.

Gjøvik skal bygge parkeringshus og SIT skal bygge studenthybler i Røverdalen (tomt foran Gjøvik Fjellhall). Byggeprosjektet er organisert som et felles byggeprosjekt. Det forberedes anskaffelse våren 2021.

Kommunestyret har vedtatt å iverksette bygging av omsorgssenter i Snertingdal. Det er iverksatt reguleringsarbeid og ekstern prosjektleder er anskaffet.

Planen er at omsorgssenteret skal ha til sammen 32 plasser med mulighet for tjenester og omsorg.

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri. Byggene skal stå ferdig høsten 2023.

Det er gjennomført anskaffelsesprosesser for utarbeidelse av reguleringsplan og prosjektledelse. Norconsult er tildelt oppdraget som prosjektleder.

Søknadsfristen for å søke var 15. november 2020. 

Nye Veier bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen blir 44 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. De første anleggsarbeidene kan starte allerede høsten 2020. Hele strekningen er planlagt ferdig innen utgangen av 2025.

Gjøvik kommune har fått nytt omsorgssenter på Biri. Det nye senteret vil få 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger med mulighet for tjenester og omsorg.

Omsorgsboligene er boliger som er tilpasset eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Boligene er tilrettelagt slik at de som bor der kan motta nødvendige tjenester og omsorg.

De første beboerne flytter inn i bokollektivet fra 12. mai 2021.

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og plasser. 

Betelo AS er valgt som utviklingspartner og skal i samarbeid med kommunene utvikle et digitalt system som gir mer effektiv planlegging av og informasjon om vinterdrift av veger og plasser.  

Til dette arbeidet har vi fått tildelt 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Gjøvik kommune har i flere perioder arbeidet med etablering og bygging av nytt kulturhus i Gjøvik by. I kommunestyret den 20. juni 2019 ble det vedtatt en prosess som skal lede frem til etablering av nytt kulturhus i Gjøvik.

Her finner du relevante dokumenter og foreløpig fremdriftsplan for kulturhusprosjektet.