Gjøvik kommune

Prosjekter i Gjøvik

Gjøvik kommune har inngått avtale med entreprenør Akershusgartneren AS som skal ha arbeidet med Kauffeldts plass.

8. august ble de første forberedelsene til opprustingen av Kauffeldts plass foran rådhuset startet. Nå er byggegjerder på plass, og i løpet av et par uker blir brua over til Gjøvik gård stengt. Dette vil selvsagt bli godt skiltet, og prosjektledelsen anslår at arbeidet der er ferdig i november.

I september starter arbeidet med plassen foran rådhuset, og målet er at arbeidet skal være ferdig innen juli neste år.

Nytt byggefelt Øverbylia.

Nytt boligområde er under etablering på Gjøvik. 

Obos Block Watne har planlagt 94 boenheter, fordelt på eneboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og leiligheter. 

Kommunestyret har tidligere vedtatt å rehabilitere Gjøvik svømmehall, Røverdalen, som også inkluderer å bygge et terapibad.

 

Tegning av det de nye studentboligene i Røverdalen

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) samarbeider om å bygge nytt parkeringshus og nye studentboliger i Røverdalen.

 

«Leie før eie» gir familier som har potensiale til å eie sin egen bolig på sikt, en mulighet til å komme seg inn på eiermarkedet. Familier som søker, og får tildelt bolig, leier boligen i de første tre til fem år. Deretter kan boligen kjøpes til avtalt pris. En forutsetning er at familien inngår en spareavtale i leieperioden og at dette beløpet benyttes som egenkapital i forbindelse med kjøp. 

 

Kommunestyret har vedtatt å iverksette bygging av omsorgssenter i Snertingdal. Det er iverksatt reguleringsarbeid og ekstern prosjektleder er anskaffet.

Planen er at omsorgssenteret skal ha til sammen 32 plasser med mulighet for tjenester og omsorg.

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri. Byggene skal stå ferdig høsten 2023, og skolen er innflyttingsklar til den 1. januar i 2024. 

Arbeidet er godt i gang. 

Nye Veier bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen blir 44 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. De første anleggsarbeidene kan starte allerede høsten 2020. Hele strekningen er planlagt ferdig innen utgangen av 2025.

Gjøvik kommune har i flere perioder arbeidet med etablering og bygging av nytt kulturhus i Gjøvik by. I kommunestyret den 20. juni 2019 ble det vedtatt en prosess som skal lede frem til etablering av nytt kulturhus i Gjøvik.

Her finner du relevante dokumenter og foreløpig fremdriftsplan for kulturhusprosjektet.

Bilde av vinterutsikten over Gjøvik

Sammen med kommunene i Gjøvikregionen bygger vi ut bredbånd i områder uten kommersiell utbygging. Se hvilke områder som det skal bygges ut for bredbånd.