Gjøvik kommune

Omsorgssenter i Snertingdal

Omsorgssenter i Snertingdal

Kommunestyret har vedtatt å iverksette bygging av omsorgssenter i Snertingdal. Det er iverksatt reguleringsarbeid og ekstern prosjektleder er anskaffet.

Planen er at omsorgssenteret skal ha til sammen 32 plasser med mulighet for tjenester og omsorg.

Det er gjennomført anskaffelsesprosess for utarbeidelse av reguleringsplan og prosjektledelse som Sweco vant.

Styringsgruppen består av

  • Eiendom: Eiendomssjef Morten Normann
  • Helse- og omsorg: Kommunalsjef Heidi Koxvig Hagebakken, helse og omsorgssektoren Gjøvik kommune
  • Repr. rådmann: Assisterende rådmann Marit Lium Dahlborg (leder av styringsgruppa)

Prosjektgruppen ledes av

  • Ekstern prosjektleder: Einar Rørvik, Sweco
  • Intern prosjektleder/koordinator: Jens Yngve Mathisen, Prosjektleder Eiendom Gjøvik kommune
  • Brukerkoordinator: Eli Linnerud, leder utviklingsenheten helse- og omsorg, Gjøvik kommune

I tillegg deltar hovedverneombud i prosjektgruppa

Saksdokumenter