Rehabiliteringen av Gjøvik svømmehall

Kommunestyret har vedtatt å rehabilitere Gjøvik svømmehall, Røverdalen, som også inkluderer å bygge et terapibad.

Status mai 2024

Svømmehallen blir forsinket til skolestart 2024

Rehabiliteringen av Gjøvik svømmehall startet i januar i år med Backe Oppland som leverandør. 

Etter at rivningen har startet og prosjekteringen har kommet godt i gang, har det dukket opp flere utfordringer i eksisterende svømmehall som har gjort at prosjektet vil bli forsinket.

Dessverre vil det ikke være mulig å ferdigstille anlegget etter planlagt fremdrift som var fjerde kvartal i 2025. Estimatet til Backe Oppland, tilsier at det nå ikke vil være mulig å åpne svømmeanlegget før skolestart 2026 – samtidig som parkeringshuset og studentboligene står ferdig. 

Her kan du lese mer om utfordringene som gjør at arbeidet med rehabiliteringen blir forsinket.

Fremkommelighet i Røverdalen

I hele byggeperioden vil Fjellhallen være åpen, og aktiviteter og arrangementer vil gå som normalt. 

Vi har laget et illustrasjonskart viser kart over Røverdalen, og hvor du kan gå og parkere. 

Illustrasjonskart over fremkommeligheten i Røverdalen

Entreprenør for prosjektet 

 • Backe Oppland As

Fakta om prosjektet 

Gjøvik svømmehall ble etablert i 1974, og er i dag en del av fjellhallkomplekset med nærhet til Gjøvik sentrum. Anlegget har gode funksjonelle kvaliteter og et helt eget særpreg.  

Det har kun vært gjennomført mindre endringer siden det ble etablert. Mange av de tekniske og bygningsmessige komponentene har nådd sin endelige levetid og det er nødvendig med en totalrehabilitering. 

Grundig vurdering

Gjøvik kommune har gjort en grundig vurdering om Gjøvik svømmehall i fjell skal rehabiliteres, eller om det skal bygges et nytt svømmebasseng et annet sted i Gjøvik. Her er det både sett på investeringskostnad, men også driftskostnaden ved å bygge nytt kontra å rehabilitere det vi allerede har. Beregningene viser at et nytt svømmebasseng vil ha omtrentlig den samme investeringskostnaden som å rehabilitere, og med begrunnelse i en betydelig lavere driftskostnad sammen med en miljømessig vurdering, er vedtaket å rehabilitere Gjøvik svømmehall i fjell.  

Opplæringsbasseng

Kommunestyret har vedtatt full rehabilitering av Gjøvik svømmehall, inkludert bygging av opplæringsbasseng som skal erstatte dagens tilbud i Tranberghallen. For å få plass til dette, er det nødvendig med berguttak. Dette bassenget blir 12,5 meter ganger 8,5 meter. 

Rehabiliteringen omhandler å nedstrippa hele anlegget før det bygges opp igjen, slik at vi sikrer et godt funksjonelt anlegg i mange år framover. Nytt anlegg vil legge stor vekt på universell utforming, slik at alle kan benytte Gjøvik svømmehall - uansett alder og funksjonsnivå.   

Svømmeanlegget får ny hovedinngang, som blir via hovedinngangen til Gjøvik olympiske fjellhall.  

Funksjoner i nytt anlegg:  

 • Treningsbasseng 25x12,5m 
 • Opplæringsbasseng 12,5x8,5 med hev/senk bunn.  
 • Nye garderober  
 • HC-garderober  
 • Ny inngang til svømmehallen via Gjøvik olympiske anlegg.  
 • Badstue 

Se tegninger 

Dokumenter 

Organiseringen 

Styringsgruppen består av 

 • Assisterende kommunedirektør Marit Lium Dahlborg  
 • Daglig leder for Gjøvik olympiske fjellhall Arne Evensen 
 • Eiendomsjef Kristian Strøm 

Styringsgruppa behandler utarbeidet materiale i henhold til framdriftsplan og i forkant av den politiske saksbehandlingen. 

Prosjektorganisasjon  

 • Prosjektleder Kennet Skjærbekk (Gjøvik kommune)
 • Byggherreombud Kai Struksnæs (Sweco) 
 • Koordinerende utførende og prosjekterende Carl F. Skogdal (Sweco)

Prosjektgruppen består av: 

 • Brukerkoordinator Harald Nagell-Dahl  
 • Driftsleder for Gjøvik olympiske fjellhall Stian Fredrikstad 
 • Renholdsleder Nora Skotaam 
 • Hovedverneombud Kirsti Øveraasen Fosnes  
 • Representant eiendom Erik Månum  
 • Rådgiver Idrett Anders Lien 
 • IKT Per Roar Olsen 
 • Representant fra skole Kjetil Ulset 

Sweco AS avd. Gjøvik har utarbeidet konkurransegrunnlaget, og bistår byggherren med tekniske spørsmål og løsninger.  

Tranberghallen er åpent for publikum

Det vil i mellomtiden være tilgang for publikum å svømme i Tranberghallen. Klippekort fra Røverdalen vil også være gyldig i Tranberghallen.

Åpningstider for svømming i Tranberghallen finner du på Fjellhallen sine nettsider.