Velferdsteknologi

Velferdsteknologi spiller en avgjørende rolle i vår innsats for å sikre trygghet, trivsel og omsorg for våre innbyggere. Gjennom en rekke innovative løsninger ønsker vi å legge til rette for et bedre og mer selvstendig liv i hjemmet, samtidig som vi opprettholder en høy standard for omsorg og helsetjenester.

Video: Hvordan bruker vi velferdsteknologi i Gjøvik kommune?

Vår satsing på velferdsteknologi handler om å utnytte mulighetene som moderne teknologi gir oss for å forbedre omsorgen og livskvaliteten til våre innbyggere. Gjøvik kommune jobber kontinuerlig med å teste ut nye løsninger og verktøy, og målet er å tilby disse løsningene til både ansatte og brukere.

Mobil trygghetsalarm

Vi tilbyr både mobile trygghetsalarmer og hjemmeinstallerte enheter som gir øyeblikkelig tilgang til hjelp og assistanse døgnet rundt. Mobil trygghetsalarm gjør det mulig for mange å fortsette å bo hjemme, bevege seg fritt og leve selvstendige liv, samtidig som de vet at hjelp er kun et trykk unna. Dette gir både brukere og pårørende ekstra trygghet og rask respons ved behov.

Elektronisk medisindispenser

Ved bruk av elektronisk medisindispenser sikres riktig dose til rett tid hver gang. Dette hjelper mange av våre brukere med å klare seg selv og gir dem økt frihet og trygghet i hverdagen. Løsningen bidrar til at de kan opprettholde sin selvstendighet, samtidig som de blir ivaretatt av helsepersonell som følger med og gir støtte ved behov.

Digitalt tilsyn

Våre løsninger for digitalt tilsyn er utformet med fokus på å gi brukerne mer privatliv og uforstyrret søvn. Dette gir dem trygghet og en følelse av å ha kontroll over sin egen hverdag, samtidig som vi opprettholder nødvendig oppfølging og omsorg på en mer fleksibel og kostnadseffektiv måte.

Sårkamera

Hjemmebehandling med videoforbindelse til sykehuset gjør det mulig for pasienter å få medisinsk oppfølging og behandling uten å måtte reise til sykehuset, noe som sparer tid og ressurser for både pasienter og helsepersonell. Dette fører til mindre belastning for brukere og muliggjør bedre samarbeid mellom helsepersonell.