Gjøvik kommune

Fra barn til voksen

Viktig informasjon for deg som har en ungdom mellom 16 og 18 år

Stønader og rettigheter som faller bort ved fylte 18 år

Stønader som kan videreføres

Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tilrettelagt transport er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet.

Les om hvordan du søker på Innlandet fylkeskommune sine sider. 

Fullmakter