Gjøvik kommune

Forslag om redusert pris i barnehage

I statsbudsjettet for 2023 er det foreslått å redusere satsene til 3000 kroner for 100% plass fra 1. januar. Satsene for melk og frukt er foreslått å øke med 5%. Forslaget skal behandles i Stortinget i desember.

Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Betalingssatser i barnehage

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Beløpene i oversikten dekker melk og frukt, mens matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet.

Prisliste for barnehageplass, melk og frukt

Betalingssatser i barnehage
Plass Pris på plass per måned Pris for melk og frukt
100% 5 dager i uka - 45 timer 3 050 kroner 181 kroner
90% 4/5 dager i uka - 40.5 timer 2 928 kroner 174 kroner
80% 4 dager i uka - 36 timer 2 684 kroner 159 kroner
70% 3/4 dager i uka - 31,5 timer 2 440 kroner 145 kroner
60% 3 dager i uka - 27 timer 2 196 kroner 127 kroner
50% 2/3 dager i uka - 22,5 timer 1 952 kroner 116 kroner

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling?

Hva er den totale årlige inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan søke om redusert foreldrebetaling

Husholdninger som har årlig inntekt som er lavere enn 598 825 kroner og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, kan søke om 20 timer gratis plass i uka.

Husk å søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned.

Søk om redusert foreldrebetaling

Husholdninger som har årlig inntekt som er lavere enn 559 167 kroner kan også søke om redusert pris.

Du kan ikke søke om redusert foreldrebetaling

Bare husholdninger med en samlet inntekt under 598 825 kroner kan få redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis barnehageplass i uka.

Velg et av alternativene ovenfor

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover