Gjøvik kommune

Pris og redusert betaling

Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Betalingssatser i barnehage

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Beløpene i oversikten dekker melk og frukt, mens matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet.

Prisliste for barnehageplass, melk og frukt

Betalingssatser i barnehage
Plass Pris på plass per måned Pris for melk og frukt
100% 5 dager i uka - 45 timer 3 315 kroner 181 kroner
90% 4/5 dager i uka - 40.5 timer 3 182 kroner 174 kroner
80% 4 dager i uka - 36 timer 2 917 kroner 159 kroner
70% 3/4 dager i uka - 31,5 timer 2 652 kroner 145 kroner
60% 3 dager i uka - 27 timer 2 387 kroner 127 kroner
50% 2/3 dager i uka - 22,5 timer 2 122 kroner 116 kroner

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover
Hva er den totale inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan søke om redusert foreldrebetaling

Husk å søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned.

Søk redusert foreldrebetaling

Om husholdningens inntekt er under 582 650 kroner og barnet er født 2015-2018, vil du også få 20 timer gratis plass i uka.

Du kan ikke søke om redusert foreldrebetaling

Bare husholdninger med en samlet inntekt under 592 167 kroner kan få redusert foreldrebetaling.

Velg et av alternativene ovenfor