Søk barnehageplass

Du kan søke hele året, men frist for hovedopptaket er 1. mars.

Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan søke om plass i seks barnehager i prioritert rekkefølge.

Søk barnehageplass

Søkere fra Gjøvik kommune anbefales å logge inn med ID-porten. På den måten er vi sikre på å få korrekte opplysninger om deg og din familie.

Søkere fra utenfor Gjøvik kommune søker uten å logge inn. Du vil bli bedt om å oppgi ditt eget og barnets fødselsnummer. Du kan logge inn etter å ha registrert søknaden for å lagre kontaktopplysningene dine.

Søknadsfrist

Fristen for hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke om plass hele året.

I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass får du beskjed via elektronisk post, DigiPost eller eBoks. Om du ikke har en av disse tjenester vil du bli varslet via Altinn. Du kan bli varslet om brev i dine elektroniske postkasser via mail eller SMS. For å svare på tilbud må du logge deg på barnehageportalen.

Har du søkt før 1. mars, er født innen 30. november året før og ønske plass inneværende år, vil du få svar i løpet av mars eller april.

Du har tre valg når du får tilbud om barnehageplass

 • Takk ja. Da vil du ikke lenger stå på venteliste og får plassen du har blitt tilbudt.
 • Takk ja, men beholde ventelisteplassen. Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått.
 • Takk nei. Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått.

Har du fått tilbud om ditt førstevalg kan du ikke fortsette å stå på venteliste.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass innen 1. mars og som er født innen 30. november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass kan oppfylles på tre måter:

 1. Barnet får sitt første ønske oppfylt.
 2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt.
 3. Barnet får tilbud om en annen barnehage.

Om du ikke fikk oppfylt førsteønsket, kan du få stå på venteliste og flyttes dit om det blir ledig plass.

Hvilken barnehage bør jeg velge?

I kommunen vår finnes det 25 barnehager, både private og kommunale.

Når du skal velge en barnehage kan det være relevant å få oversikt over dette:

 • Beliggenhet.
 • Når det er feriestengt (varierer fra barnehage til barnehage).
 • Eventuelt depositum.
 • Oppsigelsestid.
 • Faglig innhold og satsingsområder (finnes i årsplanen).
 • Opptakskriterier for private barnehager.

Her finner du informasjon om alle barnehagene våre og kontaktinformasjon.

Prioriteringer i kommunale barnehager

Barnehagene tar først inn barn som er bosatt i Gjøvik kommune, med følgende prioritering:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevernstjenesten (kode 10).
 2. Barn med dokumentert store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer (kode 20).
 3. Barn fra hjem med dokumentert store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer (kode 30).
 4. Bosatte flyktningbarn (kode 35).
 5. Barn fra minoritetspråklige familier (kode 40).
 6. Barn som har søsken i den ønskede kommunale barnehagen ved oppstart, med rett til barnehageplass (kode 45).
 7. Barn som etter vedtak fra kommunedirektøren blir tildelt plass i rekrutteringsøyemed (kode 50).

Ved like vilkår prioriteres det eldste barnet først. I søknaden oppgir du hvilken kode som gjelder for ditt barn.

Klage på tildeling eller avslag

Dersom du ikke har fått tildelt ditt første- eller andrevalg, eller fått avslag på overføring til annen barnehage, kan du sende oss en klage.

Klag på tildelt barnehageplass

Klagen blir sendt til barnehagekontoret og behandles fortløpende. Vi gir tilbakemelding på klagen via kontaktinformasjonen du oppgir i skjemaet.