Starte på skolen

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de hører til. Gjøvik kommune er inndelt i skolekretser, og elevene har rett til skoleplass i den skolekretsen de tilhører (på nærskolen sin).

Innskrivning i skolen for 1.-klassinger

Innen utgangen av oktober året før skolestart, sender skolene informasjonsbrev om tildelt skoleplass til barnas foreldre.

I brevet er det link til innskrivningsskjema, og informasjon om muligheten for å søke om skolebytte.

Innskrivning i grunnskole

Foreldre/foresatte inviteres til informasjonsmøte om «sin» skole og skolestart i uke 2 eller uke 3.

Hvilken skolekrets tilhører jeg?

For å finne hvilken skolekrets ditt barn tilhører kan du søke etter din adresse i dokumentet under. For å søke i dokumentet trykker du CTRL + F.

Har du problemer med å finne hvilken skolekrets du tilhører? Ta kontakt med skolekontoret, så får du hjelp til å finne riktig skolekrets.

Innflyttere til Gjøvik kommune?

Er du ny i Gjøvik kommune? Ta kontakt med skolen barnet tilhører eller skolekontoret.