Åpningstider på SFO

De enkelte SFO har tilpasset åpningstid alle virkedager innenfor 07:00-16:30, med unntak av

Begrenset åpningstid i ferie- og fridager

I skolens ferie- og fridager, med unntak av de stengte periodene, er SFO åpen i den grad barna har behov.