Pris og redusert betaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling, matpenger og plasstørrelse vedtas årlig av kommunestyret.

Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned.

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra skoleåret 2022/2023

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. Dette gjelder fra den 1. august 2022. I Gjøvik kommune innebærer dette at en halv plass blir gratis, men at en helplass i SFO vil koste 1 553 kroner per mnd. 

Prisliste

Prisliste for SFO
Plass Pris Mat (pris per måned)
6 timer per uke 1 450 kroner per måned 119 kroner
12 timer per uke 2 155 kroner per måned 157 kroner
22 timer per uke 3 415 kroner per måned 157 kroner
Dagplass halv dag 220 kroner
Dagplass hel dag 475 kroner

Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Kommunestyret har vedtatt innføring av søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Dette gjelder fra 1. august 2022. Dette innbærer at så lenge man har barn plassert i barnehage og i SFO, så vil de eldre søskene i SFO få moderasjoner på sine plasser. 

  • Første barn i SFO 30% moderasjon
  • Andre barn i SFO 50% moderasjon
  • Tredje barn i SFO 70% moderasjon 

Foresatte trenger ikke å søke for å få søskenmoderasjon. Dette blir automatisk trukket fra fakturaen. 

Søskenmoderasjon i SFO

Gjøvik kommunestyre har innført søskenmoderasjon i SFO. Dette gjelder fra 1. januar 2023. Dette innebærer at så lenge man har flere barn plassert i SFO, så vil de eldre søsknene i SFO få moderasjon på sine plasser.

  • Andre barn i SFO 30% moderasjon
  • Tredje barn i SFO 50% moderasjon
  • Fjerde barn i SFO 70% moderasjon

Foresatte trenger ikke søke for å få søskenmoderasjon. Dette blir automatisk trukket fra fakturaen.

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?

Søknadsfrist er den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i påfølgende måned.

Søknader som gjelder for skoleåret 2023/2024 kan leveres etter 1. mai når skattemeldingen for 2022 er klar.