Pris og redusert betaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling, matpenger og plasstørrelse vedtas årlig av kommunestyret.

Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned.

Gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn 

Fra 1. august 2023 ble ordningen med 12 timer gratis SFO utvidet til å også gjelde elever på 2. trinn.

I Gjøvik kommune betyr dette at elever på 1. og 2. trinn har en halv plass gratis, og en hel plass i SFO vil koste 1 646 kroner per mnd.

Prisliste

Prisliste for SFO
Plass Pris Mat (pris per måned)
6 timer per uke 1 537 kroner per måned 126 kroner
12 timer per uke 2 284 kroner per måned 166 kroner
22 timer per uke 3 620 kroner per måned 166 kroner
Dagplass halv dag 233 kroner
Dagplass hel dag 503 kroner

Søskenmoderasjon i SFO

Om du har flere barn plassert i SFO i Gjøvik, vil de eldre søsknene få moderasjon på sine plasser. Det vil si en reduksjon i prisen.

  • Andre barn i SFO får 30% moderasjon.
  • Tredje barn i SFO får 50% moderasjon.
  • Fjerde barn i SFO får 70% moderasjon.

Du trenger ikke søke for å få søskenmoderasjon. Dette blir automatisk trukket fra fakturaen.

Moderasjon mellom barnehage og SFO

Om du har barn i barnehage og SFO samtidig, får søsknene som går i SFO moderasjon på sine plasser.

  • Første barn i SFO får 30% moderasjon.
  • Andre barn i SFO får 50% moderasjon.
  • Tredje barn i SFO får 70% moderasjon.

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?

Søknadsfrist er den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i påfølgende måned.

Søknader som gjelder for skoleåret 2024/2025 kan leveres etter 1. mai når skattemeldingen for 2023 er klar.