Kreftkoordinator

Som kreftpasient kan du og dine pårørende tilbys individuell oppfølging gjennom samtaler, råd og veiledning. Du får hjelp av fagpersoner med god kompetanse og bred erfaring fra behandling og rehabilitering, symptomlindring, samtale og samhandling. 

Hva gjør en kreftkoordinator?

  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har kreft og til pårørende 
  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen
  • Samarbeider med fastleger, ressurssykepleiere, skoler, barnehager m.fl.
  • Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende.

Hvem kan ta kontakt?

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator.

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt med oss 

Karin Hammer er kreftkoordinator i Gjøvik kommune. Hennes hovedoppgave er å ha oversikt over og kontakt med ulike tilbud til personer med kreftsykdom og koordinere kreftomsorgen for kommunens innbyggere.

Kreftkontakter 

Alle som bor i kommunen, kan ringe kreftkontakten der du bor på dagtid alle hverdager fra 08:00-15:30. 

Kreftkontakter
Sted Navn på kreftkontakt Telefonnummer
Haugtun -Sentrum 6 Ann Aldal 95 91 79 55
Haugtun - Sentrum 7 Ann Aldal 95 97 22 33
Åslundmarka Elisabeth Berg Øyhus 95 14 90 14
Biri Henrik Johansen 61 15 87 51
Nordbyen Lillian Eliassen 95 86 49 36
Sørbyen Charlie Hieu Quoc Le 91 33 78 42
Snertingdal Sølvi Skundberg 90 51 48 11

Her finner du en brosjyre om kreftomsorgen i Gjøvik kommune (PDF, 438 kB)