Lindrende enhet

Ved Haugtun omsorgssenter har kommunen en spesialisert enhet med 6 plasser hvor målet er å lindre pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer. Tiltak er rettet mot fysiske, psykiske, sosiale, samt åndelige og eksistensielle behov

Slik søker du

Du søker om opphold ved lindrende enhet ved å fylle ut søknad om helse- og omsorgstjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Ferdig utfylt og signert papirskjema sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg, Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster tjenesten?

Priser og gebyrer - Institusjonsopphold
Opphold Pris
Korttidsopphold - statens satser * 193 kroner per døgn
Dagopphold / nattopphold 110 kroner per dag/natt

Du betaler for korttidsopphold maksimalt 60 døgn per år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.