Gjøvik kommune

Leie av idrettsanlegg

Leie av idrettsanlegg

I Gjøvik kommune er det flere idrettsarenaer, haller og baner for ulike typer idrettsaktivitet med utleiemuligheter.

Fordelingen av faste treningstider skjer en gang i året, med søknadsfrist 1. mai.

Ønsker du å leie tid i en hall eller idrettsarena?

Søk om leie av idrettsanlegg

Oversikt over reserverte tider

I kalenderen vår kan du få oversikt over hvem som leier idrettshallene til hvilke tider.

Priser