Søk kulturmidler og driftstilskudd

Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge kan søke kommunen om kulturmidler/driftstilskudd.

Søknadsfrist er 14. mai.

Hvem kan motta kulturmidler?

Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge i Gjøvik kommune kan søke om midler. Lag og foreninger som har aktivitet for funksjonshemmede får ekstra støtte.

Laget eller foreningen må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Laget eller foreningen må ha

 • årsberetning og regnskap fra forrige år
 • minst 10 medlemmer mellom 6 og 19 år
 • sin virksomhet i Gjøvik kommune
 • en demokratisk styringsform som sikrer medlemsmedvirkning; eget styre, regnskap og medlemslister
 • en medlemskontingent på minst kroner 50 kroner
 • minst 16 aktivitetsdager i året
 • innarbeidet i vedtektene en paragraf om at all aktivitet der barn/unge under 18 år deltar skal være rusfrie
 • forpliktet seg til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangement
 • "Rent IL"-sertifikat gjennom Antidoping Norge. Gjelder bare for idrettslag.

Det gis ikke støtte til

 • kommersielle klubber
 • organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes-, lønns- eller politiske interesser
 • organisasjoner som ikke er åpne for alle
 • yrkes- , elev- eller studentorganisasjoner
 • lag og foreningers regionale- eller fylkesledd
 • drift av eiendommer eller anlegg

Slik søker du

Du kan søke om kulturmidler ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om kulturmidler

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 14. mai.

Hva skjer med søknaden?

Kulturadministrasjonen foretar tildeling. Svar på søknaden kan forventes i løpet av juni.