Stimuleringsmidler til frivillige lag og organisasjoner

Kommunestyret har vedtatt å videreføre ordningen for frivillige lag og organisasjoner med søkbare midler som ikke faller innenfor eksisterende tilskuddsordninger.

Denne støtteordningen har som formål å skape aktivitet og tiltak som bidrar til å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet, samt gi flere barn og unge en meningsfull fritid og et sosialt fellesskap.

Hvem kan søke?

Alle frivillige lag og organisasjoner som ønsker å gjennomføre aktiviteter og tiltak som tilfredsstiller kriteriene for å motta støtte fra ordningen og som gjennomføres i Gjøvik kommune.

Det er et krav at organisasjonen er registrert i frivilligregisteret.

Aktiviteter, prosjekter og tiltak som mottar økonomiske midler fra Gjøvik kommune gjennom andre støtteordninger, tilskuddsordninger og avtaler kan ikke motta støtte fra denne tilskuddsordningen.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte til prosjekter og aktiviteter som retter seg mot flere av delordningene (A, B og C). Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Slik søker du

Logg inn i skjemaet med ID-porten for å søke.

Søk stimuleringsmidler

Har du spørsmål om søknaden?

Søknadsfristen er 15. april 2024.

Hvor mye gis i støtte?

Kommunestyre har bevilget 1 million til tilskuddsordningen for perioden 1. juli 2024 – 31. juni 2025.

Behandling av søknaden

Tildelingen blir gjort av en tverrsektoriell gruppe. Normalt vil du få svar på søknaden etter én måned. Delordning C besvares etter to uker.

Når vi har behandlet søknaden, får dere tilsendt et vedtaksbrev og eventuelt tilskudd blir utbetalt.

Hvis dere vil gjøre så store endringer slik at dette blir et helt annet prosjekt, må dere ta kontakt med oss på frivilligsentral@gjovik.kommune.no og søke om tillatelse til å endre bruken av pengene.

Rapportering

Alle som får utbetalt tilskudd må levere rapport med beskrivelse av gjennomførte aktiviteter eller tiltak med måloppnåelse og prosjektregnskap med tilhørende fakturaer.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om søknaden eller om ordningen? Ta kontakt.

Martin L. E. Rosenhoff , leder i Gjøvik frivilligsentral

E-post: frivilligsentral@gjovik.kommune.no
Telefon: 41 55 80 59