Gjøvik kommune

Tilskudd til bokutgivelser

Tilskudd til bokutgivelser

Skal du gi ut bok som har særskilt betydning for Gjøvik, kan du søke tilskudd hos kommunen.

Søknadsfrist er 1. mars.

Retningslinjer

  • Det innvilges ikke tilskudd til årlige utgivelser fra ordningen. Midlene skal være frie og søkbare og ikke bindes opp i årlige avtaler.
  • Det stilles alltid krav til egenfinansiering ved tildeling av tilskudd.
  • Offentlige (kommunale, fylkeskommunale og statlige) instanser kan ikke søke om tilskudd.
  • Ved annonsering/informasjon/markedsføring skal det opplyses at prosjektet har fått tilskudd, og følgende formulering skal benyttes: ”Støttet av Gjøvik kommune”.
  • Kommunen mottar noen eksemplarer av det ferdige verket. Antall vurderes i det enkelte tilfelle.

Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles dersom det er budsjettmessig dekning for dette.

Dersom privatpersoner eller private foretak/selskaper står bak søknaden skal det klart gå frem hvem som er økonomisk ansvarlig for utgivelsen.

Søk tilskudd

Søk tilskudd ved å fylle ut vårt elektroniske skjema.

Søk tilskudd til bokutgivelse

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknadene behandles i Utvalg for kultur og teknisk.