Tilskudd til bokutgivelser

Skal du gi ut bok som har særskilt betydning for Gjøvik, kan du søke tilskudd hos kommunen. Kommunen har totalt 20 000 kroner til fordeling.

Søknadsfrist er 1. mars.

Retningslinjer

  • Det innvilges ikke tilskudd til årlige utgivelser fra ordningen. Midlene skal være frie og søkbare og ikke bindes opp i årlige avtaler.
  • Det stilles alltid krav til egenfinansiering ved tildeling av tilskudd.
  • Offentlige (kommunale, fylkeskommunale og statlige) instanser kan ikke søke om tilskudd.
  • Ved annonsering/informasjon/markedsføring skal det opplyses at prosjektet har fått tilskudd, og følgende formulering skal benyttes: ”Støttet av Gjøvik kommune”.
  • Kommunen mottar noen eksemplarer av det ferdige verket. Antall vurderes i det enkelte tilfelle.

Tjenesten er ikke lovpålagt, men tildeles dersom det er budsjettmessig dekning for dette.

Dersom privatpersoner eller private foretak/selskaper står bak søknaden skal det klart gå frem hvem som er økonomisk ansvarlig for utgivelsen.

Søk tilskudd

Søk tilskudd ved å fylle ut vårt elektroniske skjema. Søknader med vedlegg er offentlige og legges ut på kommunens hjemmeside.

Søk tilskudd til bokutgivelse

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Søknadene behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett.