Gjøvik kommune

Stort engasjement for utviklingen av Biri

Stort engasjement for utviklingen av Biri

Nærmere 1000 biringer har gitt tilbakemelding på en undersøkelse om hvordan de ønsker at bygda skal utvikle seg videre. 

I starten av mars gikk det ut nærmere 3000 SMS til innbyggere over 15 år på Biri.

Hva er du stolt av? Hva synes du ikke er så bra? Hva mener ditt favorittsted? Hva mener du er det viktigste tiltaket for å gjøre Biri til et enda bedre sted å bo? Dette var de fire spørsmålene innbyggerne kunne gi svar på via SMS.

Stolt av Madshus

Totalt har 850 svart på SMSen de fikk i mars. I tillegg har over 150 gått inn ei egen biriside på hjemmesida til kommunen. Her kan du fortsatt gi ditt innspil.

- Dette er helt fantastisk, sier næringspådriver for Gjøvik kommune, Stine Røen. 

Og biringene er klare på hva de er mest stolt av; Madshus. Idrettslaget, travbanen, Honne, bygdas samhold og miljø er noe som også trekkes fram.

Kremmerodden utpeker seg som favorittplassen på Biri.

Ønsker utvikling i sentrum

Det området biringene mest av alt ønsker utvikling i, er sentrum. 

- Mange ønsker seg flere butikker og mer liv i sentrum i form av møteplasser og benker, forteller Røen.

Biri Blomster trekkes fram som en butikk som noe veldig positivt. Butikken har både blomster, klær og ulike gaveartikler. 

Mer å gjøre for ungdommen

Noe som også kommer fram i undersøkelsen er at det er behov for et sted der ungdommen kan møtes - der voksne er tett ved og langt nok unna. Dette er noe av det leder ved Biribygdelab, Mari Cathrine Brostuen Hagen nå arbeider for å få til. Det etableres ei ungdomssatsningsgruppe og ei sentrumsgruppe som skal ledes av Stine Røen. 

- Nå skal vi jobbe videre sammen med innbyggerne for å finne ut hvordan vegen går videre, forteller Røen.