Ordensregler for Vardal ungdomsskole

Generell orden og oppførsel ved Vardal ungdomsskole:

  • At eleven er forberedt til undervisningen.
  • At eleven har gode arbeidsvaner og viser god arbeidsinnsats.
  • At eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendige læremidler og utstyr.
  • At eleven viser god oppførsel overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen.
  • At eleven viser omsorg og respekt for andre.

Regler for elevene

1. Jeg hilser på lærere, medelever og andre ansatte når jeg møter dem.

2. Jeg overholder skolens regler for bruk av elektronisk utstyr.

3. 

  • Jeg har orden på og rundt pulten min.
  • Jeg har orden i hyllen min.
  • Jeg setter opp stolen etter at skoledagen er slutt.

4. Jeg tar vare på skolens eiendeler (bøker, pulter, fotballer, ski, skøyter etc.).

5. Jeg møter tidsnok og kommer forberedt til timer og har med nødvendig utstyr.

6. Jeg forstyrrer ikke eller bråker i timen.

7. Jeg gjør min del av jobben under gruppearbeid.

8. Jeg rekker opp hånden når jeg skal si noe og venter til jeg får ordet.

9. Jeg forlater rommet i den tilstand det var i da jeg kom.

10. Jeg uteblir ikke fra timer uten gyldig grunn (skulk).

11. Jeg forlater ikke skolens område og nyter ikke godteri, brus, energidrikk etc. i skoletiden.

12. Jeg tenker på min egen hygiene (vasker meg på hendene etter at jeg har vært på do, og dusjer etter kroppsøvingstimene etc.).

13. Jeg tar opp problemer med en lærer eller miljøveileder/helsesykepleier.

14. Jeg holder frekke kommentarer for meg selv.

15. Jeg roser andre. 

16. Jeg spør før jeg låner noe og lar andres saker være i fred.

17. Jeg kan le med andre men ikke av andre elever.

18. Jeg inkluderer alle på en positiv måte og har en positiv innstilling til skole og skolearbeid.

19. Jeg overholder forøvrig skolens ordensreglement.