Regler for bruk av nettbrett

 • Jeg starter skoledagen med nettbrettet ladet minst 80%.
 • Nettbrettet skal kun brukes i forbindelse med undervisning. Det legges bort når lærer gir beskjed om det.
 • Jeg følger alltid beskjeden om "eple opp".
 • Nettbrettet skal ligge i sekken i pauser/midttimen.
 • Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer, og jeg spør alltid om lov til å bruke bildet. Jeg vet at brudd på dette fører til at foresatte blir varslet.
 • Jeg ber alltid om lov før vi sender med AirDrop.
 • Jeg låner ikke bort nettbrettet bort til andre.
 • Jeg vet at koden til mitt nettbrettet er personlig, og jeg vet at ingen andre skal kjenne koden.
 • Nettbrettbruker skal navngis med fornavn + første bokstav i etternavn.
 • Jeg har alltid deksel på nettbrettet.
 • Jeg vet at nettbrettet lett kan gå i stykker og behandler det forsiktig. Dette gjelder på skolen, skoleveien og når jeg bruker nettbrettet hjemme.
 • Jeg vet at nettbrettet er skolens eiendom.
 • Jeg er godt kjent med at ordensreglementet også omfatter bruken av nettbrettet.