Årsrapport 2019

Årsrapport for 2019 er nå klar!

I årsrapporten gir rådmannen et overblikk over status for kommunen etter året som var - med vurdering av måloppnåelse, økonomisk resultat og påpekning av viktige aktiviteter og hendelser, både på overordnet nivå og innenfor de ulike sektorer. Dokumentet inneholder også aktuell statistikk med analyse.

Les årsrapporten for 2019