Beredskapsavtale med NKS omsorgsberedskapsgruppe

Gjøvik kommune inngikk 21. september et samarbeid med Norske kvinners sanitetsforenings omsorgsberedskapsgruppe.

Dette er et beredskapssamarbeid i forbindelse med pandemi, større ulykker, kriser og katastrofer. 

Blant annet kan omsorgsberedskapsgruppa bistå kommunen med personell, forpleining av hjelpepersonell og ved pårørendesenter, være med å gi omsorg under ledelse av fagteam og yte hjelp der det er behov, for eksempel ved en evakuering.

Bilde av Bodil Glosli Andreassen, Åse Rimstad Andersen (NKS) – og Marit Lium Dahlborg (GK) - Klikk for stort bildeFra venstre: Bodil Glosli Andreassen (NKS), Åse Rimstad Andersen (NKS) – og Marit Lium Dahlborg (Gjøvik kommune)