Gjøvik kommune

Biri omsorgssenter kan bli årets trebyggeri 2020

Biri omsorgssenter kan bli årets trebyggeri 2020

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2020. Biri omsorgssenter en av tre kandidater til prisen.

- Juryen hadde som alltid en krevende jobb i år. Av de innmeldte prosjektene til kåringen vil mange av dem kunne ha vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus, til treteknisk.no

Dette skriver de om Biri:

"På Biri har kommunen investert i et nytt omsorgssenter som også skal gi noe mer til stedet og bygda ut over det å være omsorgssenter. Prosjektet består av fire bygningskropper som henger sammen, men som bryter opp et stort volum og tilpasser seg godt til den lokale skalaen. Prosjektet er et tydelig moderne bygg, men har samtidig klassiske elementer som f.eks. bruk av saltak.

Gjennom valg av form og skala er prosjektet godt stedstilpasset. Sammen med den eksisterende bebyggelsen har bygda fått et nytt knutepunkt. Kafebygget – eller Storstuen som den kalles - ligger sentralt i bygget, og er en invitasjon til folk på Biri om å komme på besøk. Et åpent og inviterende fellesrom skal bli Biris nye møtested. Prosjektet er et godt eksempel på «oppgradering» av et bygdemiljø og bygg med flerfunksjonalitet."

De to andre bygningene

Det er to andre er "Skipet" i Bergen og "Samling" i Nord-Odal.

"Skipet" er et næringsbygg og ligger innerst i Puddeforden. Som navnet tilsier er bygningen formet som et skip. Det er GC Riebers første store næringsbygg i tre.

"Samlingen" ligger i Nord Odals kommunesentrum og det er kommunen sammen med Helen&Hard arkitekter som har bygget et nytt samlingssted i bygda. 

Deles ut 31. august

Prisen skal deles ut på et arrangement Byggeindustrien gjennomfører 31. august. 

Årets Trebyggeri 2020 gjelder byggeri (som det heter i denne sammenhengen) realisert/sluttført i løpet av 2020.
Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f.eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

Sentrale kriterier for bedømningen er: 

  • Innovativ og/eller spennende trebruk 
  • Høy arkitektonisk kvalitet 
  • Energieffektivitet 
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
  • Bidratt til leverandørutvikling