Byggeklare næringstomter i Skjerven næringspark til salgs

Ved Skjerven næringspark er det tilrettelagt for et bredt og variert næringsliv for både små og store industribedrifter.

Gå til salgsannonsen på finn.no 

Fakta om tomtene 

  • Regulert: Ja
  • Byggeklart: Ja

Beliggenhet 

Skjerven næringspark ligger ca. 5 km fra Gjøvik sentrum. Området er tilrettelagt for stor og små industribedrifter. Kort og enkel adkomst fra fv. 33 mellom Gjøvik/Hunndalen og Dokka.

Om Skjerven næringspark

Området er regulert til forretning, industri og lager, og har 55% BYA.  Tomtene kan slås sammen til større enheter.

Næringsparken består av en ny del, og eldre del hvor det har vært drevet næring i mange år. Vazelina Bilopphøggeri, Oppland Tørkefabrikk, Gjøvik Kran og Hydraulikk, ABM Reklame og OTF Anlegg er eksempler på bedrifter som er etablert her. Hunton Fiber bygde nytt anlegg her i 2019.

170 dekar er avsatt til Skjerven biopark som skal være i front innen utviklingen av grønne og innovative arbeidsplasser. 

Kontakt selger

Ta kontakt med Innlandet Næringsmegling ved Thomas Heimdal. 

Gå til salgsannonsen på finn.no