Gjøvik kommune

Byregnskapet 2019

Byregnskapet 2019

Sjekk tallene for Byregnskapet 2019.

Om byregnskapet

Byregnskapet utgis av ATP - vårt felles byutviklingssamarbeid bestående av Gjøvik kommune, Byen vår Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen. I felleskap skal vi oppnå våre felles mål for Gjøvik. Byen vår skal utvikles til en mer attraktiv by; attraktiv å oppholde seg i og oppsøke og en god by og leve i, med fokus på Mjøsa, byliv, gode og sosiale møteplasser. Byen skal være tilgjengelig for alle; lett å besøke, både med sykkel og gåing - og ha godt kollektivtilbud.

Hvorfor byregnskapet?

Byregnskapet skal gjøre oss i stand til å ta smarte valg for framtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap. 

Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen. Det skal bidra til å bygge stolthet over egen by og bedre Gjøviks omdømme. Byregnskapet er en faktabase som oppdateres årlig. Det er ment å være et nyttig verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling.

Fokusområde

Tallene i byregnskapet er hentet fra Gjøvik by (Gjøvik tettsted) med 20.514 innbyggere. Trivselsundersøkelser utført for BVG av Norstat er gjort på et representativt utvalg i Gjøvik by

Byutvikling

Gjøvik skal utvikles til en mer attraktiv by; attraktiv å oppholde seg i og oppsøke og en god by og leve i. Mjøsa, byliv, gode og sosiale møteplasser. Byen skal være tilgjengelig for alle; lett å besøke, både med sykkel og gåing og ha godt kollektivtilbud. 

Gjøvik har felles byutviklingssamarbeid med Byen vår Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å i fellesskap oppnå våre felles mål for Gjøvik. Det er en viktig erkjennelse at vi oppnår mer sammen enn hver for oss.