Det blir ny barneskole i Biri

Kommunestyret i Gjøvik vedtok torsdag 28. mai ny skolestruktur i Biri.

Dette innebærer vedtaket:

  • Det bygges en felles barneskole for elever på Biristrand og Skrinnhagen skoler. Skolen dimensjoneres som to-parallell skole for 392 elever.
  • Kommunestyret godkjenner oppstart av forprosjektet for bygging av en barnehage med seks avdelinger og to-parallell barneskole beliggende ved Biri ungdomsskole. Brutto totalrammer på 188 millioner for skolen og 48 millioner for barnehagen, til sammen 236 millioner kroner.
  • Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2023. Forprosjektet skal være ferdig senest 1. mai 2021.
  • Det gjennomføres en høring knyttet til endring av kretsgrensene.
  • Ny barneskole vurderes bygget uten gymsal. Gjøvik kommune går i dialog med Biri idrettslag for leieavtale med bruk av Biri flerbrukshall på dagtid.

Vedtaket innebærer at Biristrand skole legges ned, mens Redalen opprettholdes.

Her finner du alle sakspapirene til møtet.