Erstatning for skader etter "Hans"

Har du fått skader på eiendom som følge av mye nedbør og flom, da kan du ha krav på erstatning.

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Hvem kan søke?

Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning. Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden oppsto.

Hva kan erstattes?

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på

  • veger og bruer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/ moloer av stein/ betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Hvordan søker jeg på naturskadeordningen?

Det er landbruksdirektoratet som behandler søknadene og på deres hjemmeside finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema.
Søknadsskjema naturskadeordningen finner du via Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Dokumentasjon er viktig

Det er viktig med god dokumentasjon på skadeomfanget. Husk derfor å ta bilder, vis kart over området. Har du bilder fra før skaden er dette et pluss.
Les mer om dokumentasjon av skadene på Landbruksdirektoratets hjemmeside.  

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å søke?

Ta direkte kontakt med Landbruksdirektoratet:
Telefon: 78 60 60 00
E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no
 

Hvis du har en skade som ikke dekkes av naturskadeordningen, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.