Flere veger stengt etter ekstremværet

Kommunen arbeider nå med få oversikt over skadene etter de store vannmengdene i går og prioritere hvilke utbedringer vi må gjøre først.

Kommunen jobber for harde livet for å rydde opp i omfattende skader etter de store nedbørsmengdene tirsdag 25. juli. Det innebærer at det er noen veger/områder som må prioriteres foran andre, og at det kan ta litt mer tid før innbyggerne våre får svar. 

Innbyggere som har fått skader på egen eiendom som følge av det kraftige regnværet må kontakte egne forsikringsselskap for å få hjelp.

Her er en liten oversikt over det vi har på prioriteringslista nå:

  • På Fløtua camping har vi kontakt med NVE vedrørende Kalverudbekken. Arbeidene der fortsetter i dag.
  • Skybergvegen er rast ut og her må deler av strekningen utbedres. Vegen vil være stengt.
  • Det har også blitt mye skader på Ulsrudfeltet og det foregår arbeider der.
  • Bakkegata i Gjøvik sentrum har brutt sammen og vil bli stengt en periode framover. Også deler av Nedre Torvgate er stengt. 
  • Det er til dels vanskelig å komme fram til parkeringshus i sentrum, og vi oppfordrer våre innbyggere og andre til å bruke parkeringsplassen på Gjøvikstranda (Huntonstranda).