Flertall for å utrede kommunesammenslåing

Flertallet i kommunestyret i Gjøvik gikk torsdag inn for å utrede om kommunen skal slå seg sammen med Østre og Vestre Toten.

Innstillingen ble vedtatt med 35 mot 6 stemmer. De som stemte mot var SV, Rødt og Dag Fjeldstad-Pettersen (uavhengig) stemt mot.

Vedtaket er som følger: kommunestyret i de tre kommunene - Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik ber kommunedirektørene legge frem en felles sak i de tre kommunestyrene om prosess og utredning om positive og negative effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom de tre kommunene.

Flertallet i Østre Toten kommune hadde samme vedtak i sitt kommunestyremøte onsdag 22. mai, mens saken skal opp i Vestre Toten til uka.