Funn av udetonert sprengstoff i Ås skog vest

I forbindelse med arbeidet med å opparbeide næringstomter i Ås skog vest i Amsrudvegen i Hunndalen er det oppdaget udetonert sprengstoff. Firmaet Eksplosivhund.no er på stedet og jobber med søk i alt av masser det skal graves i.

Det er Gjøvik kommune som har opparbeidet et næringsareal på om lag 54 dekar i Ås Skog Vest i Amsrudvegen i Hunndalen. Næringsområdet består av ni tomter. 

Det har vært nødvendig å utbedre tomtegrunn for å gjøre alle tomtene byggeklare. Utbedringsarbeidet berører tre av tomtene, og det er i forbindelse med dette arbeidet at ble oppdaget udetonert sprengstoff.

Hunder søker gjennom området

Gjøvik kommune iverksatte umiddelbart tiltak for å sikre området og de som jobber der. Firmaet Eksplosivhund.no kom på stedet og jobber nå med søk i alt av masser det skal graves i.

Gjøvik kommune rydder opp og forsikrer seg om at tomtene er fri for sprengstoff når arbeidene er ferdig. Kommunen vil også kartlegge resten av tomtene med hunder og forsikre seg om at ikke er noe og vil sprengstoff på øvrig tomter.

Det er ikke mistanke om sprengstoff under bakken på de øvrige tomtene, men Gjøvik kommune utfører søk med hund på alle tomter for å være helt sikre.

- Vi beklager de forsinkelser dette medfører for de som har kjøpt tomt på området, men sikkerheten er viktigst, sier leder for utbygging i Gjøvik kommune, Aasmund Talleraas.

Han presiserer at de vil ha hundefører i området så lenge det er nødvendig for å grave seg gjennom massene. Dette vil ta noen uker.

Stenger parkering for turgåere

For å ivareta sikkerheten til innbyggerne våre har Gjøvik kommune stengt av innkjøringen til Ås skog vest 2. Parkeringen for turgåere i området blir også stengt av. Dette er for å ivareta sikkerheten for alle.

Kommunen vil oppdatere informasjonen på sin hjemmeside fortløpende.