Gjøvik blir Syngende kommune

Gjøvik er nå formelt en Syngende kommune - noe som gir veiledning og økonomisk støtte til å styrke sangtilbudet til innbyggerne.

Fra januar 2024 skal kommunen samarbeide med Krafttak for sang om å utvikle og opprette sangaktiviteter og styrke lokal sangkultur i en tre års periode. I tillegg til økonomisk støtte, får kommunen fagdager for ansatte i barnehager, skoler og/eller eldreinstitusjoner, og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansesamlinger.

– Gjøviks søknad var både ambisiøs og velbegrunnet. Dette var avgjørende for at kommunen fikk plass blant årets fire nye syngende kommuner, forteller prosjektleder Signe Sannem Lund for Syngende kommune-programmet.

Vil løfte fram sangens mange positive effekter

Prosjektleder Ola Narten Svendsen er til daglig fagleder for tilrettelagte kunst- og kulturtilbud i Gjøvik kunst- og kulturskole, og han har vært med i prosessen om å få hente sangen til Gjøvik.

– Vi vil skape begeistring, stolthet og bevissthet i befolkningen om de positive effektene sang har. I samarbeid med kor, frivilligheten, og kommunale aktører i kulturliv, skoler, barnehager og helse- og omsorgssentre, er det ønskelig for Gjøvik kunst- og kulturskole å få vise fram alle gode tilbud innen sang, og også bidra til et krafttak for sang de neste årene, sier han.

Solid utvalg av sangaktiviteter i kommunen

Svendsen påpeker at Gjøvik kan bygge videre på et solid utvalg sangaktiviteter.

– Kunst- og kulturskolen har aspirantkor, barnekor og ungdomskor, og individuell sangundervisning. Vi har også kor for sangere med ulike bistandsbehov, samt innen området psykisk helse og rus. Det finnes ellers mange kor, og Gjøvik demenskor har også nylig startet opp. I barnehagene synges det også mye, og flere barnehager har jevnlige sangbesøk på nærliggende eldreinstitusjoner. Flere steder holdes dessuten babysang og småbarnssang, forteller prosjektlederen.

Politisk støtte

Kommunedirektøren stilte seg positiv til at Gjøvik kommune søker om å bli «Syngende kommune» da saken var oppe i kommunestyret i Gjøvik kommune 9. mars i år.

Prosjektet evalueres etter to år, og det skal da legges fram en ny sak om eventuell videreføring av prosjektet uten prosjektstøtte fra Krafttak for Sang og Syngende kommuner. Koordineringen av arbeidet med Syngende kommune tillegges kulturskolen i Gjøvik, som vil finne ressurser blant sine ansatte, som vil bidra med gjennomføringen. Gjøvik frivilligsentral vil også involveres i arbeidet. 

Dette er Syngende kommune-programmet

Syngende kommune er et program under Krafttak for sang. De kommunale institusjonene, profesjonelle krefter og det frivillige organisasjonslivet får drahjelp til å starte en storstilt dugnad for å styrke den lokale sangkulturen! Aktivitetene og tiltakene blir utviklet av et lokalt sangutvalg og Krafttak for sang i løpet av en tre-års periode. Gjennom Syngende kommune-programmet skapes nye tradisjoner, sangmøteplasser, fellesrepertoar og et rikt antall sangaktiviteter.