Gjøvik nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2020

Gjøvik kommune er en av seks kommuner som er nominert til bosettings- og integreringsprisen 2020.  Nå kan du stemme på din favoritt.

De nominerte kommunene er Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal, Tromsø og Voss. Prisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i mai.

-  Det er viktig å løfte fram kommuner som oppnår resultater og jobber helhetlig og systematisk med integrering av innvandrere. Jeg håper de nominerte kan være til inspirasjon for andre kommuner og lokalsamfunn, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Stem på Gjøvik som din favoritt til å vinne prisen

IMDi inviterer også publikum til å stemme på sin favoritt og åpner for stemmegivning på våre nettsider i mars. Blant de tre finalistene med flest stemmer, kårer IMDi en vinner. Prisen deles ut på IMDis integreringskonferanse 4. mai 2020 i Oslo.

Stem på Gjøvik 

Dette sier juryen om Gjøvik kommune sitt integreringsarbeid

Gjøvik kommune har vært svært fleksibel i bosettingsarbeidet. Kommunen har blant annet tatt imot mange personer med helseutfordringer, og jobber aktivt med utvikling av gode og nye prosjekter for å fremme bosettings- og integreringsarbeidet. Et av tiltakene er Globus kafè, som er en internasjonal kafè drevet av innvandrerkvinner fra mange ulike nasjonaliteter. Tiltaket har gode resultater for overgangen til arbeid blant deltakerne, gjennom flere år. Gjøvik kommune har også en flerkulturell barnehage som har fokus på gode relasjoner med barnas familier og prioriterer hjemmebesøk før barnehagestart.

 

Om bosettings- og integreringsprisen

De seks nominerte kommunene er valgt ut blant kommuner som bosetter flyktninger. Kommunene blir vurdert på bakgrunn av konkrete resultater og kunnskap om kvalitet i integreringsarbeidet.

De nominerte kommunene har bosatt flykninger i tråd med behovet og anmodningen fra staten, og har vist ekstraordinært engasjement og fleksibilitet. Kommunene kan vise til positive resultater for flyktninger med hensyn til overgang til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. I tillegg jobber de aktivt med utvikling av nye metoder og tiltak som fremmer godt bosettings- og integreringsarbeid.

Prisen er delt ut 12 ganger

Bosettings- og integreringsprisen ble delt ut for første gang i 2008. Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016) og Bærum (2018).