Gjøvik kommune

Grønt lys for flere byggeprosjekter

Grønt lys for flere byggeprosjekter

Etter flere års arbeid har Fylkesmannen gitt grønt til flere byggeprosjekter i Gjøvik kommune. 

Det er flere som jublet da det ble klart at Gjøvik kommune har fått gjennomslag i meklingsrunde hos Fylkesmannen angående løsning for kommuneplanens arealdel.

Boliger nedenfor Vind

Ett av områdene som det nå er gitt grønt lys for er utbygging av Østbyhøgda, området nedenfor Vind idrettsplass. Her eier Per Braathen  38 mål. Her har han hatt boligplaner siden 2007. Braathen anslår at det kan bli plass til rundt 50 boenheter med kremutsikt utover Gjøvik. Etter nytt anlegg på Vind-plassen er det også lagt vann og avløp i området der det også går bybuss. Nærheten til Kopperud skole bør også være et stort pre for å trekke til seg barnefamilier.

Nå blir neste steg detaljeregulering, noe utbyggeren anslår kan være mulig i løpet av ett år eller to.

Utvidet campingplass

Også Haldor Bråstad jublet etter meklingsrunden hos Fylkesmannen. Han kan nemlig utvide campingplassen i Bråstadvika. I dag har han 45 plasser i tillegg til 22 hytter. Ifølge Bråstad må han nærmest daglig avvise campere som ønsker å overnatte bynært ved Mjøsa. 

Det er jordet sør for hyttene som nå kan reguleres for dagcamping. Her vil området bli endret i så liten grad at det skal være mulig med rask tilbakeføring av jorda til jordbruksformål ved behov. Håpet er nå å få et supplement på rundt 130 plasser, i tillegg til eventuelle telt. Det nye området er på 40 mål.

Bråstad lover at badeplassen og fasilitetene vil være åpne for byens befolkning også. 

Måtte ofre noe

I tillegg til Østbyhøgda og Bråstadvika camping, har Gjøvik også fått grønt signal for utbygging av Kistianslund på Biri, næringsareal ved Vismunda og Sembshagen.

- For å få til dette, har vi måttet ofre noe. Vi har måttet gi oss på utbyggingen på Torkejordet og Fautsveen. Vi har også tatt ut et område i Smedmoen på grunn av riksveg 4-traseen. Vi har også fjernet 35 tomer i LNF-områder i Snertingdal. Disse tomtene har stått i ro i mange år, sier ordfører Torvild Sveen.

 Når det gjelder Slåttsveen-Aas gård, er partene enige om å kartlegge kultur og gravminner før noe skjer.

Statens vegvesen vil ikke bygge ut Brobakken mellom Hunndalen og Bybrua. Denne tvisten går videre til mekling i departementet.