Ingen ønsker oppdraget med å rehabilitere Gjøvik svømmehall

Gjøvik kommune har ikke funnet noen som er villige til å ta på seg ansvaret med rehabilitering av Gjøvik svømmehall. Dette skyldes kapasiteten i markedet, men også risikoen som følge av verdenssituasjonen og krigen i Ukraina.

I begynnelsen av januar i år, startet arbeidet i Gjøvik svømmehall med riving av tekniske anlegg, slik at det ble plass nok til å utføre bergsikring av fjellet. Bergsikringen er nå godt i gang, og i sluttfasen. 30. mars, ble det kunngjort konkurranse for rehabilitering av svømmehallen, med tilbudsfrist 31. mai klokka 12.00. Konkurransen har foregått over åtte uker, hvis man ikke regner med påske-uka.

Gjøvik kommune har ikke funnet noen som er villige til å ta på seg ansvaret med rehabilitering av Gjøvik svømmehall. Dette skyldes kapasiteten i markedet, men også risikoen som følge av verdenssituasjonen og krigen i Ukraina. Dette forårsaker ukontrollerte prissvingninger og leveranseutfordringer for store deler av verden, også Gjøvik.

Gjøvik kommune ønsker å bedre forutsetningene og få en god konkurranse på prosjektet. Vi har hatt dialog med flere av entreprenørene i Mjøs-regionen. Samtalene viser at entreprenørene er fornøyd med hvordan konkurransen har blitt gjennomført. Vi har også åpnet for indeksregulering i kontrakten for å trygge eventuelle tilbydere.

Vi vil på et senere tidspunkt vurdere å legge ut konkurransen for rehabilitering av Gjøvik svømmehall på nytt, eller se på eventuelle andre tiltak.